Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

EXPO Österbotten ordnar Knowhow mässan i Botniahallen 23 – 24 november

Kaupallinen yhteistyö Petra Långfors jobbar för EXPO Österbotten, hon har hand om arrangemangen för Knowhow mässan i Botniahallen, som i år fokuserar mycket på företagsamhet.