Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Vaasa Creative Connection – ett unikt projekt i Vasa

Kaupallinen yhteistyö Yle har initsierat ett projekt för att hitta nya sätt att stöda de kreativa brancherna. Johanna Stenback fungerar som dragare för detta projekt. Projektet som rör sig över språkgränserna är unikt i Finland.

Hippi Hovi träffade Johanna Stenback, projektledare för Vaasa Creative Connection .