Yle har initsierat ett projekt för att hitta nya sätt att stöda de kreativa brancherna. Johanna Stenback fungerar som dragare för detta projekt. Projektet som rör sig över språkgränserna är unikt i Finland.