Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Kim Hellman

Gustav Wasa är med i boken White guide Nordic

I boken White guide Nordic listas de 300 bästa restaurangerna i de nordiska länderna. Vasarestaurangen Gustav Wasa är den enda österbottniska restaurangen i boken. Anssi Marttinen träffade krögaren Kim Hellman.