Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Radio Vaasalle uusi omistaja/Radio Vaasa fick en ny ägare

Kuvassa vasemmalta Christer Nyberg, Anssi Marttinen, Heikki Havusela ja Aki Karlsson. Oy Radio Vaasa Ab:n uusi omistaja on Anssi Marttinen, joka aloitti juontajana Radio Vaasassa vuonna 1990. Hippi Hovin ja Pekka Iitolan kanssa Marttinen perusti Oy Radio Vaasa Ab:n 27.11.2000. Yritys on siirtynyt täysin Marttisen omistukseen 1.11.2014. Marttinen jatkaa yrityksessä edelleen toimittaja/juontajana. Oy Radio Vaasa […]

RadioVaasaKuvassa vasemmalta Christer Nyberg, Anssi Marttinen, Heikki Havusela ja Aki Karlsson.

Oy Radio Vaasa Ab:n uusi omistaja on Anssi Marttinen, joka aloitti juontajana Radio Vaasassa vuonna 1990.
Hippi Hovin ja Pekka Iitolan kanssa Marttinen perusti Oy Radio Vaasa Ab:n 27.11.2000.

Yritys on siirtynyt täysin Marttisen omistukseen 1.11.2014. Marttinen jatkaa yrityksessä edelleen toimittaja/juontajana. Oy Radio Vaasa Ab:n hallituksen uusi puheenjohtaja on Heikki Havusela ja muina jäseninä ovat Anssi Marttinen ja Aki Karlsson. Oy Radio Vaasa Ab:n toimitusjohtajana aloittaa 1.12.2014 Christer Nyberg, jolla on lähes 30 vuoden kokemus radioalalta.

Nykyinen toimitusjohtaja Pekka Iitola jatkaa vuoden 2014 loppuun Oy Radio Vaasa Ab:n palveluksessa. Tiina Haikkala jatkaa myyntineuvottelijana ja myyntitiimiin tullaan hakemaan 1-2 myyjää.
Toimituksessa jatkaa Anssi Marttisen lisäksi puolen tusinaa freelance-toimittajaa/juontajaa.

Radio Vaasan ohjelmistoon ei ole tulossa suuria muutoksia. Paikallisuus ja kaksikielisyys tulevat olemaan edelleen tukipilareita, joihin Radio Vaasa nojaa. Uuden omistajan myötä ohjelmistoon tulee muutamia uusia ohjelmia, jotka alkavat vuodenvaihteessa.

Radio Vaasan ensimmäinen lähetys oli 25.11.1985 eli Radio Vaasa on Suomen toiseksi vanhin kaupallinen radioasema. Radio Vaasa juhlii siis 30-vuotista taivaltaan vuonna 2015, joka tulee näkymään ja varsinkin kuulumaan koko vuoden ajan.

Anssi Marttinen är Oy Radio Vaasa Ab:s nya ägare. Han började som programvärd år 1990. Marttinen grundade 27.11.2000 Oy Radio Vaasa Ab tillsammans med Pekka Iitola och Hippi Hovi.

Företaget övergick i sin helhet i Marttinens ägo 1.11.2014. Marttinen fortsätter som redaktör och programvärd i företaget. Redaktionen kommer förutom honom att bestå av ett halvt dussin redaktörer och programvärdar på freelancebasis. Oy Radio Vaasa Ab:s nya styrelseordförande är Heikki Havusela och övriga styrelsemedlemmar är Anssi Marttinen och Aki Karlsson. Christer Nyberg, som har nästan trettio års erfarenhet av radio, börjar som företagets vd 1.12.2014.

Pekka Iitola, som är bolagets nuvarande vd, fortsätter i bolagets tjänst till slutet av detta år. Tiina Haikkala fortsätter som reklamförsäljare och försäljningsteamet förstärks med 1-2 personer inom kort.

Det kommer enligt Marttinen inte att ske några stora förändringar i Radio Vasas programprofil. Grundpelarna i programutbudet utgörs även i framtiden av lokala program på de båda inhemska språken. Nästa år bjuder dock på några helt nya program berättar Marttinen.

Radio Vasa är Finlands näst äldsta kommersiella radiostation. Den första sändningen gjordes 25.11.1985. Nästa år fyller stationen alltså 30 år, vilket kommer att synas och framför allt höras under hela året 2015.