Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Radio Vaasan Ystävänpäivä / Vändagen i Radio Vasa

Herman Hagnäs soittaa voiitajille.

Radio Vaasan ystävänpäivässä jaettiin lounaspalkintoja. Herman Hagnäs soittaa voittajille.

Under Vändagen i Radio Vasa delade vi ut lunchpriser. Herman Hagnäs ringer upp vinnarna.