Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz
Max Jansson Radio Vaasassa

Pohjanmaan alue kiinnostaa matkailijoita / Österbotten lockas av turister

Max Jansson on Herman Hagnäsin vieraana.

Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson on tyytyväinen viime vuoteen, pohjanmaan alue kiinnostaa matkailjoita ja nousua on jopa 5-6%.

Max Jansson VD på Visit Vaasa är nöjd med fjolåret, Österbotten är intressant för turister och man kan se en ökning på c. 5-6%.