Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Louise Hoffsten uppträder i Finland under Svenska Veckan

Louise Hoffsten intervjuas av Herman Hagnäs.

Louise Hoffsten kommer för första gången till Finland efter pandemin och uppträder på Ritz i Vasa den 9.11, Kulturgaraget i Karleby den 10.11 och 11.11 i Helsingfors. Herman Hagnäs ringde upp Louise.