Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

En dag för kreativitet och flow ordnas på Malakta 8.10.2023

Linda Alanen intervjuar Susanne Marins, Jukka Rajala och Ann-Maj Granstubb som berättar om Malaktas versamhet samt om evenemanget, en dag för kreativitet och flow.

”Art is for everyone” säger dom vid konstverkstaden Malakta, där man kan bekanta sig med nästan allt som har med konst att göra.