Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Årets hembygdsbok i Finland är ”Koskö – Vår stenrika by”

Alf Burman och Gunne Lax intervjuas av Herman Hagnäs.

Suomen kotiseutuliitto har utsett ”Koskö – Vår stenrika by” till årets hembygdsbok i Finland. Det är för första gången som ett svenskspråkigt verk får titeln. Alf Burman och Gunne Lax intervjuas av Herman Hagnäs.