Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Nonen vocals uppför konserten ALIVE på Ritz den 23 september

Sofie Furu intervjuas av Herman Hagnäs.

Nonen vocals uppträder på skafferiet Ritz med konserten ALIVE den 23 september. Sofie Furu från gruppen gästade Radio Vasa och Herman hagnäs.