Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz
Foto: Anders Strandén/VBL

SAS parantaa lentoyhteyksiä välille Vaasa – Tukholma

Niko Ek försäljningsschef på SAS intervjuas av Herman Hagnäs.

SAS parantaa lentoyhteyksiä Vaasan lentokentältä Tukholmaan, Radio Vaasan vieraana Niko Ek.

SAS förbättrar flygturer mellan Vasa flygfält och och Stockholm, som Radio Vasas gäst hör ni Niko Ek.