Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Campus Allegro firar 10-år under en hel vecka

Projektledare för jubiléeumsåret Evelina Gottberg intervjuas av Herman Hagnäs.

Campus Allegro i Jakobstad fyller 10 år och har firat under hela läsåret 2022-2023. Firandet kulminerar i en hel födelsedagsvecka Viva Allegro 10 från den 13.3-19.3.

Evelina Gottberg intervjuas av Herman Hagnäs.