Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Jeppo Ungdomsorkester med gäster uppträder i Schaumanssalen 28.1 och Ritz 29.1

Fredrik Sundell har varit dirigent för Jeppo Ungdomsorkester i 35 år. Herman Hagnäs intervjuar.

Jeppo Ungdomsorkester kör igång det nya året med två konserter i Österbotten. På konserterna får dom förstärkning av gruppen Makar som består av Tomas & Maria Höglund kända från The Voice Of Finland.

Det blir två konserter:

28.1 Schaumansalen, Jakobstad.

29.1 Ritz, Vasa.

Dirigent Fredrik Sundell intervjuas av Herman Hagnäs.