Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Ostrobothnia folk fest 17-19.11.2022

Producent Jessica Riippa intervjuas av Herman Hagnäs. Tuottaja Jessica Riippa on Herman Hagnäsin haastattelussa.

2 stads festivalen Ostrobothnia folk fest ordnas i Jakobstad och Karleby från den 17 november till den 19 november. Det blir folk och världsmusik från världens alla hörn. Producent Jessica Riippa intervjuas av Herman Hagnäs.

Kahden kaupungin festarit Ostrobothnia folk fest järjestetään Pietarsaaressa ja Kokkolassa 17-19. marraskuuta. Luvassa on kansan sekä maailmanmusiikkia maailman kaikilta puolilta. Tuottaja Jessica Riippa on Herman Hagnäsin haastattelussa.