Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Wasa Sångargille håller konsert tillsammans med Muntra Musikanter den 4.11 i Vasa

Dirigent Stefan Wikman och informatör Dan Ekholm intervjuas av Herman Hagnäs.

Mannamöte heter Wasa Sångargilles konsert som hålls i Vasa stadshus den 4.11 tillsammans med Muntra Musikanter från Helsingfors. det blir en mäktig manskör på c. 80 personer tillsammans. Dirigent Stefan Wikman och informatör Dan Ekholm intervjuas av Herman Hagnäs.