Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Första maj marknad ordnas på Tottesunds herrgård i Maxmo

Håkan Nylund från Maxmo hembygdsförening intervjuas av Herman Hagnäs.

Det blir traditionell första maj marknad på söndagen 1.5 vid Tottesunds Herrgård i Maxmo. Ett 30-tal försäljare har anmält sig och det ordnas guidade rundturer som fäster uppmärksamhet kring Finlands historia. Håkan Nylund intervjuas av Herman Hagnäs.