Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Jan Björk fyller 50 år och firar med en ny bok samt utställningar i Vasa och Jakobstad

Jan Björk intervjuas av Herman Hagnäs.

Jan ”Birtzland” Björk fyller 50 år och firar med en ny bok och fotoutsällning i Vasa på galleria Ibis och senare i vår i Jakobstad. Jan Björk känner vi bl.a. som dialektrockbandet Triio Peeråsetsis basist åren 2000-2005 och sedan har han genom åren fotograferat mycket bl.a. naturbilder med teman på Karlebydialekt. I nya boken syns också ”Grundsprååtsi” kraftigt eftersom hemspråket från Såka ligger varmt om hjärtat.

Herman Hagnäs bekantade sig med utställningen.