Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Vaasan hammaslääkäriseura on 100-vuotias

Ilona Vehkaoja on seuran puheenjohtaja ja Lea Nieminen tiedottaja, Herman Hagnäs kävi tapaamassa heidät.

Vaasan hammaslääkäriseura om suomen kolmanneksi vanhin ja täyttää tänä vuonna (2021) 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi on julkaistu kaksikielinen historiikki seuran kaikista eri vuosikymmeniltä. Lea Nieminen on Herman Hagnäsin haastattelussa.

Vasa tandläkarsällskap är Finlands tredje äldsta och fyller 100 år i år (2021). Passligt till jubiléet har sällskapet släppt en tvåspråkig 100-årig historik. Lea Nieminen intervjuas av Herman Hagnäs.