Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Poikkeustila – Undantagstillstånd

Kaupallinen yhteistyö Stöd för ensamföretagare – lägesrapport

Företagsrådgivare Olav Nylund berättar om läget angående stödet för ensamföretagare, antalet inkomna ansökningar och om hur snabbt behandlingen av ansökningarna har gått. Vad har varit den största stötestenen med ansökningarna?