Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Poikkeustila – Undantagstillstånd

Kaupallinen yhteistyö Undantagstillstånd-podcast: Tillsammans och i samarbete kommer vi att klara oss i corona-undantagstillståndet

VASEKs vd. Stefan Råback berättar om VASEKs verksamhet under det rådande corona-undantagstillståndet. Han berättar också om hur VASEKs företagstjänster har ändrats och att det finns många saker VASEK kan hjälpa företagen med. Hela regionens nätverk av företagstjänster har också en viktig roll, för tillsammans och i samarbete kommer vi att klara oss.