Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Poikkeustila – Undantagstillstånd

Kaupallinen yhteistyö Företagsstöd från NTM-centralen, för vem och hur?

Henrik Broman berättar om Östebottens NTM-centralens stöd åt företagare som drabbats av coronakrisen. Vem kan få stöd och vilka åtgärder skall företagarna göra allra först?