Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Ann-Luise Bertell ny chef på Wasa Teater

Ann-Luise Bertell intervjuas av Anssi

Styrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur valde enhälligt Ann-Luise Bertell till ny teaterchef för Wasa Teater från och med 1.8.2020. Hon valdes för en femårs-period.

Bertell intervjuas av Anssi.