Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Mustasaaressa hyvä valikoima erilaisia tontteja vapaana – Stort mångfald av lediga tomter i Korsholm

Mustasaaren kunta tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja sekä yksityisille rakentajille että yrittäjille. Hyvä valikoima tontteja on nyt haettavissa kunnan eri osista, sekä yksityisiä- että yritystontteja. Tontit löytyvät hyvien palveluiden läheisyydestä ja kunnallistekniikka on jo rakennettu kohteisiin. Korsholms kommun har nu ett brett sortiment av tomter i olika delar av kommunen. Tomter finns både för egnahemsbyggande och för företag som vill etablera sig i kommunen eller bygga ut befintlig verksamhet. Tomterna finns nära kommunal service och tjänster, och kommunaltekniken är redan utbyggd till områdena

Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kertoo rakentamisesta, asumisesta ja palveluista Mustasaaren kunnassa.

Kommundirektör Rurik Ahlberg berättar om byggande, boende och service i Korsholms kommun.