Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Tillväxt- och investeringsbehov, hur skall man ordna finansiering?

Kaupallinen yhteistyö Finnvera finansierar små och medelstora företag i situationer där vanliga banker sträcker upp händerna på grund av att t.ex riskerna känns för höga. Finnvera jobbar i nära samarbete med bankernas finansieringsfolk.

Tillväxt och utveckling går ofta hand i hand med investeringar och därmed uppstår ofta finansieringsbehov. Finnvera kan hjälpa med sin expertis och finansiering.

 

Hippi Hovi intervjuar kundrelationschef John Erickson

Del 1:

Del 2: