Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz
Peter Källberg, Vasek.

Peter Källberg ja Jukka Viita-Aho Radio Vaasan haastattelussa

Jukka Viita-Aho kertoo Energinen Vaasanseutu-ohjelmassa Villa meribjörkön tarjonnasta. Peter Källberg berättar om kursen som VASEK ordnat för turismföretagare om användningen av sociala medier i marknadsföringen.

Hippi Hovi intervjuar Peter Källberg, dragare av kursen för turistföretag om användningen av sociala medier i marknadsföring.

Hippi Hovin haastattelussa Jukka Viita-Aho