Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Den där fjärde

Den där fjärde är Wasa Teaters nya pjäs. Anssi Marttinen träffade regissören Ann-Luise Bertell. I bilden skådespelare Carl Alm. FOTO: Frank A. Unger

DenDärFjärde Den där fjärde är Wasa Teaters nya pjäs. Anssi Marttinen träffade regissören Ann-Luise Bertell.

I bilden skådespelare Carl Alm. FOTO: Frank A. Unger