Anssi tapasi Tuuli Sivusaaren. KG Wigren intervjuas av Anssi.