Kuinka hyviä suomalaiset yrittäjät ovat sopimuksien teossa? Onko suullinen sopimus yhtä sitova kuin kirjallinen sopimus?