Stig Snickars har fått nomineringen Director Musices av republikens president, som ett förtjänsttecken för det han gjort för den Finlandssvenska…