Anssin haastattelussa/Stefan Sellberg intervjuas av Anssi.