Anssin jututettavana on Robban Hagnäs. / Robban Hagnäs intervjuas av Anssi.