Anders Hassel, Pauliina Holmqvist och Sarah Smeds intervjuas av Herman Hagnäs.