En företagare förbereder sig bäst för bokslut och revision genom att börja planera i god tid. Börja med att gå genom öppna frågor som inventering och värdering, samla kvitton och reseräkningar. Hans Bertell är CGR-revisor på KPMG och har lång erfarenhet av dessa saker.