Annika Sillander och Anni Fahler intervjuas av Anssi.