Anssin haastattelussa – Monica Johnson – intervjuas av Anssi.