Pjäsen är skriven på 1930-talet, men är aktuell också idag.