Lotta Engberg kommer att uppträda i Jakobstad och Vasa under veckoslutet