Mervi Ala-Prinkkilä ja Jukka Kero Herman Hagnäsin haastattelussa.