Anssin haastattelussa – Sarah Tiainen – intervjuas av Anssi.