Jaki Silvennoinen on Herman Hagnäsin haastattelussa.