Jannikes nya singel är Hug me. Jannike intervjuas av Anssi.