VD Petra Gästgivars-Lundberg från Hotel Astor intervjuas av Herman Hagnäs.