Hartmanin toimitusjohtaja Björn Hartman ja toimittaja Herman Hagnäs käyvät läpi yrityksen 160-vuotista historiaa. Hartmans VD Björn Hartman och redaktör Herman Hagnäs går igenom företagets 160-åriga historia.