LokalTapiola har förändrats från att vara traditionellt försäkringsbolag till att bli ett livstrygghetsbolag. HälsoHjälpen sköter hälsoärenden snabbt och på det sätt som passar dig bäst. Läkarna kan i de flesta fallen kartlägga, ge råd och sköta dina besvär.