Emma från Karleby tävlar i Uuden Musiikin Kilpailu med låten Circle of Light. Finlands representant väljs den 28.1.2017. Isa träffade…