Anssin haastattelussa on Charles Plogman. Bona Sandström intervjuas av Anssi.