Gun-Marie Nordling från Petalax hjälper Miia och Satu