Vaasanseutu / Vasanejden: 99,5 MHz Suupohja / Syd-Österbotten: 97,7 MHz Kokkola / Karleby: 100,3 MHz

Riitta Pääjärvi-Myllyaho

Riitta Pääjärvi-Myllyaho (Kokoomus) Osa 1 Osa 2 Riitta Pääjärvi-Myllyaho (Samlingspartiet) Del 1 Del 2