Easy West är ett countryband från Kronobynejden. Ny musik i 100-år gammal anda har getts ut

Börje Nylund från Easy West intervjuas av Herman Hagnäs.